Vigsel

Vigsel i Immanuelskyrkan

Viljan att dela livet tillsammans, att lova varandra trohet och att bekräfta det för människor
runt omkring. Tre delar som kännetecknar äktenskapet. Från kyrkans sida är vigseln stunden
då man bekräftar önskan att av kärlek få leva ihop. Och en bön om Guds välsignelse. Det är
en stor händelse i livet, och en dag som ska kännas personlig. Musik, texter och sånger väljer
ni tillsammans med pastorn.