Kontakt

Forshaga Missionskyrka

Box 19, 667 21 Forshaga
Besöksadress
Storgatan 42
054-87 23 90
info@forshagamissionskyrka.se

Expeditionen är under terminerna vanligtvis bemannad tisdagar 09-11

Ulf Eriksson

Pastor
församlingsföreståndare
073-312 69 30
ulf@pastor.se

Jan Thunberg

Vice församlingsföreståndare
054-18 03 09

Sune Sandström

Församlingens ordförande
0733-30 43 99

Sylvia Möller

Blomsterfonden
054-87 32 33