Medmänsklighet

Kärnan i Jesus budskap är kärleken. Det finns ett perspektiv där de minsta är de största. När Jesus ger oss ett nytt bud handlar det om att älska varandra så som Jesus har älskat oss. I Matteus 7:12 ger han oss en regel som vi ibland kallar den gyllene regeln:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Språkcafé

Kyrkhjälpen

Hela Människan

Faktum

Diakonia