Konfirmation

Konfirmation i Forshaga Missionsförsamling – här du får möjlighet att
utforska kristen tro med kreativa uttryck. Vi vill att du skall känna dig välkommen
och respekterad för den du är. Ett bra år för att lära känna sig själv, andra och kanske Gud.
Alla är välkomna oavsett om man tror på Gud eller inte, oavsett om man är döpt eller inte.