Enskilt samtal

Livet förändras, växer och stannar ibland upp.
Då kan du behöva någon att prata med, någon som lyssnar och förhoppningsvis också kan hjälpa dig vidare.
Välkommen att kontakta en pastor för själavårdssamtal. Du kan vara trygg med att de har tystnadsplikt.
Du har också möjlighet till bikt.